Mùa Cá Linh Non đầu mùa đã bắt đầu

Ngày:27/07/2018 lúc 21:15PM

Theo thanhnien.vn, cá linh non đầu mùa đã xuất hiện tại Đồng Tháp.

Món cá linh gắn liền với mùa nước nổi, và bao món ăn ngon đã bắt đầu với miền Tây sông nước

Nguồn: Báo Thanh Niên

Admin
BÌNH LUẬN

Bình luận