Mùa Đặc Sản Miền Tây - Mùa nước nổi

Ngày:22/07/2018 lúc 13:36PM

Hiện nay tại Đồng Tháp đã bắt đầu mùa nổi với bông điêng điểng, bông súng, rau muống đỏ... Rất mong chờ mùa nước nổi với bao sản vật của thiên nhiên.

Nguồn: THĐT1GẠO MẦM VIBIGABA - BỮA ĂN NGON KHÔNG NGẠI ĐƯỜNG HUYẾT

HIỆN ĐANG CÓ KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

LIÊN HỆ MUA HÀNG


Nguyễn Trúc Trâm
BÌNH LUẬN

Bình luận