Mùa Đặc Sản Miền Tây - Mùa nước nổi

Ngày:22/07/2018 lúc 13:36PM

Hiện nay tại Đồng Tháp đã bắt đầu mùa nổi với bông điêng điểng, bông súng, rau muống đỏ... Rất mong chờ mùa nước nổi với bao sản vật của thiên nhiên.

Nguồn: THĐT1

Nguyễn Trúc Trâm
BÌNH LUẬN

Bình luận