Hướng dẫn đặt hàng

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Khách hàng của KhoCa.com.vn có thể đăng ký mua hàng tại www.KhoCa.com.vn theo cách dưới dây

  1. Chọn sản phẩm muốn mua.
  2. Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email (hay số điện thoại di động).
  3. Kiểm tra nội dung quy định, giới hạn về việc hủy đơn đặt hàng, nội dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng....
  4. Kiểm tra đăng ký mua hàng hoặc đồng ý vào xác nhận của KhoCa
  5. Lựa chọn phương thức thanh toán và vận chuyển.
  • Email xác nhận tiếp nhận đơn đặt hàng được gửi đi từ KhoCa sau khi hoàn tất đăng ký.
  • Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch tại KhoCa