Gạo Hữu Cơ Campuchia

Ngày:22/07/2018 lúc 20:52PM

GẠO HỮU CƠ CAMPUCHIA

Một đặc sản rất nổi tiếng của Campuchia trên toàn thế giới những năm gần đây đó là gạo hữu cơ Campuchia

Giống gạo Phka Rumdoul chinh phục thị trường châu Âu, Á, Mỹ với loại gạo canh tác 6 tháng, sạch tạo ra loại gạo chinh phục cả thế giới nhiều năm liền là gạo Ngon Nhất Thế Giới

Admin
BÌNH LUẬN

Bình luận